ELEKTRISK DAMPKEDEL

Introduktion til El-opvarmede
 lndustrielle Dampkedler


 

kontakt                         hovedmenu

 

QUICK INDGANG

Kedelfabrikat AB&CO
Modeller Lodrette & Vandrette Typer
Dampydelser Op til 5.000 kg pr. time (3.200 kW)
Arbejdstryk 0 - 40 bar overtryk
(højere tryk som specialopgaver)
Energikilde Elektricitet (el-opvarmede)
Produktet Generel Introduktion / Beskrivelse
Dimensioner Skitser - Vandret & Lodret Model
Generelle Data & Størrelser
(kun vejledende værdier)
Mindre Lodret Model
Større Vandret Model
Introduktion til
Andre Typer Dampkedler
Elektrode Højspænding (el-dampkedel)
Kompakt & Hurtigtstartende Generator 
- og med Olie/Gas-Brænder
Røgrørskedel med Stort Dampbuffer
- og med Olie/Gas-Brænder
Detaljer på Andre Typer
STANDARD
Dampkedler
Udlejningskedler Kedler op til 180 kg/t til Udlejning
Damptabel Stofværdier i tørmættet tilstand
Relevant Litteratur Grundlæggende El-Varmeteknik
 
 
 
Teknisk
Assistance & Værktøj
Referencer
over Hele Verden

Språk / Sprog / Language / Sprache :          
  

 


 

LAVESTE OMKOSTNINGER
I DET LANGE LØB !

 

El-Dampkedlerne er kedler til fremstilling af tørmættet damp med el-varmelegemer som energikilde. De er udført i et særligt robust industrielt design og bliver derfor brugt til installation på fabrikker og industrianlæg verden over. En meget høj kvalitet betyder høj driftssikkerhed og lave vedligeholdelsesomkostninger. Et miljørigtig design sikres igennem den lange materiale-levetid, og når elektriciteten er Fremstillet Miljørigtig.

AB&CO er en velkendt Dansk producent af kundetilpassede mindre og mellemstore industrikedler - en firmafusion fra 2000, mellem firmaerne Termo Trading Industrivarme A/S og AB&CO Thermal Transfer A/S, grundlagt i hhv. 1967 og i 1988.

 
   
 
PI-diagram
Leveringsomfang
Valgmuligheder
 
 
Forespørgsel
på Dampkedel
 
 
Firma
H
ovedbrochure
  

 

 
         
Service
     &
Reservedele

   

 

 


kontakt                    hovedmenu

 

 

 

 

 

 

DETALJERET BESKRIVELSE & SPECIFIKATIONER
 

Lodretstående

En lodretstående industriel elektrisk dampkedel, som giver en stabil og tør damp-produktion. Med et gulvareal på mindre end 1/2 m² kan den tilpasses næsten alle forhold.

Ingen krav om kedelpassercertifikat og ingen opstillings-godkendelse for visse størrelser og kapaciteter. Denne el-kedel er typisk til mindre damp-mængder. De meget hårdføre varmelegemer er produceret med en kappe af højt legeret rustfri legering samt en særlig kraftig varmetråd. Selve kedlen er forsynet har dobbelt sikkerhed mod tørkogning og kræver minimum af vedligeholdelse og service.

Ofte leveres kedlerne på bund-ramme med kondensattank, vandbehandling og bundudblæsning.


El-kedel til brug ifm. cementproduktion

 

MILJØRIGTIG
PROCESVARME

Det lyder ikke logisk, for el-varme har aldrig været betragtet som energirigtig.

Men dette begynder nu at ændre sig. Stadig mere strøm bliver lavet på vindkraft, vandkraft, A-kraft og andre energiformer der ikke kommer fra forbrænding af kulbrinter. I vores nordiske nabolande, ser man stadig oftere el-opvarmning som et krav i deres bestræbelse på at nedbringe CO2 udslippet og holde kvoterne.

 

Andre Design

Til de store kapaciteter bruger man ofte  højspænding elektrodekedler til fremstilling af damp. Dermed kan man reducere strømforbruger betragteligt.

Man fremstiller også eldampkedler til Produktion af Ren Damp, hvor alle dele inklusive de dampberørte dele, udføres i syrefast stål EN 1.440X / AISI 316.

Blandt de mere sofistikerede kundetilpassede løsninger er Avancerede Kedler for Overhedet Damp til et kraftværk i Storbritannien. De er udført med mange specielle features, herunder "triple redundent safety" med dobbelt PLC.

 

Total Service

Med en landsdækkende service-organisation forestår AB&CO og autoriserede servicefirmaer selv
Servicering af Kedlerne, dog i samarbejde med brænderfabrikanter.

 

Opstilling & Tilslutning

Kedlerne er relativ
enkle at tilslutte. De kan leveres med alt tilbehør monteret på bundramme eller som en containerløsning. Læs mere om Opstilling & Montage.

Vandretliggende

En vandretliggende industriel elektrisk dampkedel til større kapaciteter. Også disse har en stabil og tør damp-produktion.

 

El-kedlen er til større dampmængder og valgfri damptryk. Kedlerne er konstrueret og godkendt for industri. De robuste varmelegemer er produceret af højt legeret rustfri stål. Anlægget er forsynet bl.a. med sikkerhed mod tørkogning, og kræver minimum af vedligeholdelse og service.

 

3 stk. El-dampkedler komplet på bundramme, hver på 350 kW og med specialgodkendelse til brug ifm. olieproduktion

Kedlerne er konstrueret og isoleret således, at den giver den optimale udnyttelse af den tilførte energi.

 


print-out version

 

 

Eksempel på Lodret Model
 

dh.gif (5686 bytes)

 

Eksempel på Vandret Model

 

dh25.gif (7475 bytes)

                         01   Dampafgang
                         02   Fødevandstilgang
                         03   Bundudblæsning
                         04   Sikkerhedsventil
                         05   Udblæsningshane
                         06   Styreskab

 

07   Manometer
08   Niveaukontrol
09   Pressostat
10   Vandstandsglas
11   El-varmelegemer


LODRETTE MODELLER


Vejledende Størrelser

 

Nominel effekt ( = optaget elektrisk effekt) kW 12 12 19,5 39 58,5 78 97,5 117 136,5 156
Strømforbrug ved 3 x 400 V A 17,3 17,3 28,1 56,3 84,4 112,6 140,7 168,9 197 225
Dampydelse ved 6 bar overtryk kg/t 16 16 26 52 78 104 130 155 181 207
Fødevandstemperatur 20°C
Dampydelse ved 6 bar overtryk kg/t 18 18 29 58 87 116 145 175 204 233
Fødevandstemperatur 90°C
Total Volumen L 10 30 100
Vægt - tom (transport) kg 125 145 200
Vægt - fuld (i drift) kg 135 175 300
Bredde W mm 750 750 900
Dybde D mm 600 950 1100
Højde H mm 2050 2150 2250
Tilslutning - Fødevand DN mm 15
RG - 1/2"
Tilslutning - Damp ved lavtryk udførelse  DN mm 20 32 50
1 bar overtryk RG - 3/4" 5/4" 2"
Tilslutning - Damp ved højtryksudførelse  DN mm 20 25
6 bar overtryk RG - 3/4" 1"
 
Type X12 Ingen krav om kedelpassercertifikat og opstillingsgodkendelse v. driftstryk  op til ca. 17 bar (design 20 bar)
Type 12 - 19,5 - 39 Ingen krav om kedelpassercertifikat og opstillingsgodkendelse v. driftstryk  op til ca. 5½ bar (design 6,6 bar)

 VANDRETTE MODELLER


Vejledende Størrelser

 
Nominel effekt ( = optaget elektrisk effekt) kW 195 234 273 312 351 390 429 468 507 585 720 1000
Strømforbrug ved 3 x 400 V A 281 338 394 450 507 562 619 675 732 844 1040 1450
Dampydelse ved 6 bar overtryk kg/t 255 305 355 405 455 510 560 610 660 785 965 1350
Fødevandstemperatur 20°C
Dampydelse ved 6 bar overtryk kg/t 285 340 400 455 515 570 630 685 740 885 1090 1500
Fødevandstemperatur 90°C
Total Volumen (trykbeholder) L 400 560 745 910 1250
Vægt - tom kg 500 670 730 1300 1800
Vægt - fuld kg 900 1230 1475 2200 3100
Diameter D mm 800 900 1000 1000 1200
Bredde W mm 1160 1260 1360 1600 1800
Længde L mm 2050 2100 2150 3200 3600
Højde H mm 1250 1350 1450 1750 2000
Tilslutning - Damp ved lavtryk udførelse  DN mm 50 65 80 100 125
1 bar overtryk RG - 2" 2 1/2" 3" 4" 5"
Tilslutning - Damp ved højtryksudførelse  DN mm 25 32 40 50 65 80
6 bar overtryk RG - 1" 5/4" 1 1/2" 2" NA NA
Tilslutning - Damp ved højtryksudførelse  DN mm 25 32 40 65 80
10 bar overtryk RG - 1" 5/4" 1 1/2" NA NA

For højere kapaciteter bliver kedlerne specialfremstillet - op til 5000 kg/h (~5000 Amp. ved 3 x 400 V)

Alle ovenstående værdier og data er kun vejledende estimerede størrelser
. De præcise data for kedeludlægning fremgår af tilbud som der fremsendes på den konkrete sag, og de eksakte dimensioner, vægt og detaildata vil fremgå efter at kedlen er projekteret i den udformning som kunden ønsker.

 

hårdføre
 

En Hårdfør Konstruktion
 

Ingen elektrisk dampkedel på markedet er så robust og driftsikker som AB&CO lodrette model som er blevet fremstillet siden 60'erne. Så enkelt kan det siges !

En sjælden gang skal et varmelegeme udskiftes. Manglende fødevands-behandling er normal kritisk for dampkedler fordi en masse kalk kan sætte sig på varmelegemerne (hvilket medfører overophedning af materialet), men den medfører også risiko for alvorlige tæringer pga. den ilt der så vil være tilstede. Krav til fødevand er de samme for alle dampkedler, men det er bare anderledes med DH. Når en DH kommer ind til service, er det fordi den er så tilkalket at ydelsen falder. Når den skilles ad kan det se ud som på disse to 12 år gamle kedler :
 

"Kedlerne var fyldt helt op med kalksten og varmelegemerne var derfor overophedede så de blev deforme - alligevel virkede kedlerne"

Da kunden beder om at få kedlerne renset virker de stadig, men kapaciteten har været dalende. Kunden oplyser at det desværre ikke er gået så godt med vandbehandlingen. Man har glemt at have det kørende. Konsekvensen er at kalken i vandet har fyldt kedlerne helt op, hvilket så betyder ekstremt overophedede og deformerede varmelegemer. De kan ikke komme af med varmen og arbejder sig derfor op i temperatur. Efter at kalken er fjernet, er ydelsen igen i top.

Dette er forskellen på denne og andre el-kedler på markedet. Det ved mange der ikke accepterer pludselige driftsstop, - og det er fordi de har prøvet det !

 

ALTERNATIVET

Hvis du ikke lige behøver en kedel, der kan tåle at ofte at blive håndteret voldsomt, men i stedet et prisbillig kompromis, - så er her det bedste alternativ  i den store skov af gode og dårlige importerede dampkedler. Disse modeller fås også til kulinarisk damp (ren damp).

>> Kommercielle El-dampkedler <<

 

KONTAKT OS hvis du vil høre mere - og hvis vi kan hjælpe dig med dit dampbehov. Du kan se mere om dampkedler og andre industrikedler på nedenstående link.