KEDLER

Montage & Installation

 

Kedelbyggere, Entreprenører & Installatører

AB&CO er kedelbyggere og fremstiller på fabrikken kedlerne som stand-alone eller som bundramme- og containerløsninger, der hurtigt kan installeres og tilsluttes. Vi kan tilbyde at gennemgå kedelinstallation før opstart, hvorefter vi foretage førstegangs opstart af kedel og instruktion af driftspersonale. Vi har endvidere en kompetent og landsdækkende serviceorganisation til at opstarte og servicerer kedler. Men vi laver ikke selve kedelmontagen og kedelinstallationen, men anviser gerne entreprenører der er fortrolige med vores kedler.

For en potentiel bruger af vore kedler er det naturligvis afgørende at man får en passende færdig løsning, og for kunden betyder en færdig løsning ofte at kedlen skal installeres og indreguleres - med alle de entrepriser det måtte involvere.

I Danmark findes der en række yderst kompetente kedelentreprenører eller kedelinstallatører. Men de fremstiller ikke selv kedlerne. Enten køber og videresælger de kedlen til kunden i en totalentreprise, - eller også køber kunden selv kedlen direkte af os og får kedelinstallatøren til at montere og tilslutte.

AB&CO er dygtige kedelbyggere. Men vi er hverken entreprenører eller installatører, og derfor opsætter, installerer og tilslutter vi ikke selv ude hos brugeren af kedlen. Dels er vi ikke gode nok til at håndtere de entrepriser og underentrepriser ift. kedelinstallatører, og dels har vi ikke den nødvendige og noget specielle ansvarsforsikring på entreprenør- og installationsarbejde som er meget vigtigt at have, når man arbejder på andres ejendom. Mange kunder og deres forsikringsselskaber har faktisk krav om dette, men ofte glemmer man at få det afklaret når man indgår aftalen.

Opstilling hos en af Skandinaviens største fødevareproducenter. En TT BOILERS dampgenerator med den specialudviklede dampbuffer, der giver egenskaber som en dampkedel, men med de mange fordele som dampgeneratoren har omkring drift, opstilling og godkendelser.

Skal kunden bruge en komplet installation, kan vi sørge for at skabe kontakt til en kompetent kedelinstallatør, der både kan montere kedel, tanke, komponenter, rør og kabler samt det mere kedelspecifikke arbejde, herunder tilslutning og opstart af gas- og oliebrændere.

Kunden vælger om det skal være i en totalentreprise eller den billigere løsning hvor kedel med tilbehør og selve installation laves som to separate bestillinger og indkøb.

Efterfølgende opstart med den nye kedel og indreguleringen af denne kan ske enten af AB&CO, eller af kedelinstallatøren - uanset hvilken af ovennævnte måder man køber og installerer kedlen.

Ligegyldig  hvilken måde en kunde indkøber sin kedel på, vil der også altid en meget tæt dialog imellem kedelinstallatøren (entreprenøren) og AB&CO.

Det vil dog under alle omstændigheder være en stor økonomisk fordel at lave en serviceaftale direkte med AB&CO · TT BOILERS, idet vi allerede med arbejdet i forbindelse med opstart og indregulering kan tilbyde de specielle priser man får som servicekunde.

Vor serviceorganisation dækker hele landet og vore autoriserede servicefirmaer kan ofte forestå lettere montage. Du kan læse mere om TT BOILERS service.

 


hovedmenu                                                       kontakt