Tools & Tables
Værktøj & Tabeller

   Properties - Steam/Condensate Table | Damptabel (Stofdata for Vand & Damp)

   Properties - Water Table | Vandtabel (Stofdata for Vand & Damp)

   Properties - White Mineral Oil Table | Tabel for Termisk Olie (Stofdata)

  Properties - Air Table | Tabel for Atmosfærisk Luft (Stofdata)

   Formulas, Thermal & Physic Engineering | Formler, Varmelære & Fysik

    Conversion of Units | Omregning af Enheder (SI, Metric, US, Imperial)

 
AB&CO · TT BOILERS have made a large first class desk covers with tables, conversion formulas, thermal formulas, formulas of physics etc. We give away these free-of-charge to our customers. Only costs to be covered are the sending cost. Each desk cover weight 800 g. Price for non-customers EUR 19,- each + forwarding cost.

AB&CO · TT BOILERS har fremstillet et stort eksklusivt skriveunderlag til ingeniører og andre teknikere. Det er en maskin- og termisk ståbi  der omfatter tabeller, omregningsfaktorer og formelsamling indenfor varmelære, væskefysisk og det mest grundlæggende fysisk, styrkelære og el-lære. Det er en næsten uundværlig oversigt for ingeniører, som vi nu giver gratis til vore kunder, og som vi sælger for 88,- kr. pr. stk.+ moms til andre. Der beregnes forsendelsesomkostninger til almindelig frankering eller pakkepost.

See the desk cover in a larger format.
Dimensions: 48,5 x 63,5 cm

Se skriveunderlaget i større format
Mål: 48,5 x 63,5 cm

 

 

Tabels & Values for Periferic Equipment
Tabeller & Værdier for Periferisk Udstyr


 Chimney | Skorsten

Recommended values in arrangement
Anbefalede værdier i arangement
 


Max. Net
Heat Capacity
[kW]
 

Min.
ø A
[mm]
 

Min.
ø B
[mm]
 
80 200 200
500 250 250
600 300 300
700 300 350
900 350 400
1200 350 450
1500 400 500
1700 450 500
2300 500 550
3500 550 600
4000 600 650
4500 650 700
5000 700 750
6000 700 800
7000 750 850
 
Note 1 Height minimum 2 meters above roof surface and any roof of any buildings in a distance of 100 meter or according to local requirements. For gas combustion these recommendations can often be less restrictive.
Above heat capacities are net output, based on TT BOILERS high standard efficiencies. Diameters given are approximate value. In case of doubts, use a size higher.

OTHER FACILITIES

 

 

kontakt                          hovedmenu

Note 2 Chimney should be supported sufficiently at bottom and at top based on strength calculations performed. Insulation thickness (2 x) according to local requirements, to be added the necessary diameter "B".
Note 3 Flue pas piping to be as short as possible, and bends as few as possible (preferable two). Angels of bends to be minimum 120°C.